Lin en Daniël

Daniël

Er was eens

Dansfoto Daniël Jazz

Daniël Jazz

Een jongen van 16 jaar die naar het jeugdhuis ging uitsluitend om te dansen. In zijn studententijd ging hij nooit op café want hij ging driemaal per week naar een mimeschool. Hij was nog steeds student en spendeerde al zijn zakgeld en vakanties aan danscursussen allerhande. Hij was vooraan in de twintig en belandde in een jazzdansgroep en kreeg carte-blanche in de balletschool van Antwerpen.

Hij was een jonge vader en gaf  jazzdanslessen met een baby’tje aan de kant in een reiswiegje.

Er kwamen nog kindjes  en die namen veel plaats in en de dans werd verdrongen naar een klein plekje in zijn hart. Overdag werkte hij en iedere avond was hij thuis. Het was vaak stil in huis als de kinderen sliepen. Wat niemand wist is dat hij dan zijn lievelingsmuziek opzette en in zijn eentje danste.

En veel later….vond hij de tango.

Ja dat was ik,

Daniël

Lin

In 1994 kwam ik in aanraking met tango door mijn vriend, ondertussen mijn man en al zo lang mijn danspartner. Twee liefdes in een klap.

Tango La Luna Tangoles Lin en Daniël

Daniël en Lin oprichters van La Luna

In die twintig jaar is het tangolandschap erg veranderd, maar ook qua dansstijl is er een evolutie geweest. Ik ben blij dat we die konden meemaken omdat dit me inzicht geeft. Ik besef nu dat iedere dansstijl in tango zijn voordelen en ook zijn consequenties heeft. Wij zijn deze veranderingen van nabij blijven volgen door steeds zelf les te nemen en door wekelijks te gaan dansen.

In de beginnersgroepen vertrekken we dan ook van een basishouding en basistechniek opdat de deelnemers nadien zelf de keuze van een of andere dansstijl (zouden) kunnen maken.

Lesvisie

In onze groepen niveau 1 reiken we beginnende dansers een fundament aan, geschikt om op te bouwen. Er gaat veel aandacht naar de techniek van leiden en volgen en naar een basishouding die de keuze van een of andere stijl open houdt.

Danspartners hebben elkaar  niet alleen om te dansen nodig, maar ook om de dans te leren en om erin te evolueren. Met andere woorden niemand kan vooruitgang boeken als de partner niet mee groeit. Hierbij wordt het aandeel van de vrouw vaak over het hoofd gezien of geminimaliseerd. Vandaar dat wij er een punt van maken ook de dames veel aandacht en aanwijzingen te geven.